יום עיון משותף לחברת נס טכנולוגיות ולפורום המנהלים למסחר המקוון